FAQ

Najpogostejši

Vprašanja in odgovori

Oglejte si pogosta vprašanja naših strank o programski opremi SBLCore in varnostnih listih na splošno.

Zakonodaja in varnostni listi na splošno

Kaj je varnostni list?
Varnostni list je dokument, ki zagotavlja prenos informacij v dobavni verigi. Zato je nepogrešljiv pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami in zmesmi.
Kako je videti varnostni list?
Varnostni list upošteva natančno obliko, določeno v EU v Prilogi II k Uredbi REACH. Sestavljen je iz 16 oddelkov, katerih naslovi so določeni v vseh jezikih EU, zato ni mogoče pripraviti preprostega dobesednega prevoda. Opredeljeno je tudi, katere informacije mora vsak oddelek vsebovati. Te morajo biti navedene na jasen in jedrnat način. Neevropske države ureja njihova nacionalna zakonodaja.
V katerem jeziku mora biti varnostni list?
Jezik varnostnega lista je odvisen od namembne države, v kateri bo snov ali zmes dana v promet. Varnostni list mora biti vedno na voljo v uradnem jeziku države.
Za katere izdelke je treba izdelati varnostni list?
Varnostni list se pripravi predvsem za snovi ali zmesi, razvrščene kot nevarne. V nekaterih primerih se varnostni list zagotovi na zahtevo, tj. za zmesi, ki niso razvrščene kot nevarne, vendar vsebujejo snov, ki predstavlja nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ali za katere so določene mejne vrednosti izpostavljenosti za delovno okolje.
Kateri izdelki ne potrebujejo varnostnega lista?
Varnostnega lista za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kozmetiko, farmacevtske izdelke, živila ali krmo ni treba izdelati. Druga skupina so predmeti, ki med proizvodnjo dobijo določeno obliko. Zanje pa se varnostni list pogosto uporablja za posredovanje pomembnih informacij o končnem izdelku.
Kdo potrebuje varnostni list?
Vsi, ki na kakršen koli način ravnajo s kemikalijami ali zmesmi. To lahko pomeni proizvajalca, uvoznika, distributerja in celo nadaljnjega uporabnika.
Kdo lahko ustvari varnostni list?
Varnostni list mora izdelati pristojna oseba, ki se redno usposablja. Zakonodaja ne določa več pogojev, kako pogosto in kdo mora prestati usposabljanje. SBLCore lahko zagotovi usposabljanje. Udeleženec prejme certifikat po opravljenem usposabljanju. Nudimo usposabljanje za največ 5 oseb hkrati.
Kako določim razvrstitev zmesi?
Razvrstitev izdelkov se izvede na podlagi pravil iz Uredbe CLP. Razvrstitev se izvede na podlagi nevarnosti in koncentracij sestavin ter njihovih toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov. Pri določenih nevarnostih se lahko v izračun vključijo tudi fizikalne lastnosti izdelka ali laboratorijski testi. Programska oprema SBLCore vam lahko pomaga izračunati razvrstitev.
Kaj je revizija varnostnega lista in kdaj se izvaja?
Revizija je posodobitev informacij v varnostnem listu. Najpogostejši razlog za to je sprememba formule ali na primer posodobitev oblike varnostnega lista iz Priloge II k Uredbi REACH. Pogosto se spremenijo ali uvedejo tudi nove snovi z usklajeno razvrstitvijo.
Kaj mora etiketa vsebovati?
Etiketa izdelka se izdela na podlagi oddelka 2.2 varnostnega lista. Pomembno je zagotoviti, da sta varnostni list in etiketa skladna, saj morajo biti navedene informacije identične.

Programska oprema SBLCore in vse, kar je povezano z njo

Za koga je programska oprema primerna?
Programska oprema je namenjena vsem, ki na kakršen koli način ravnajo s kemikalijami in zmesmi ter morajo zanje izdelati varnostne liste ali prevesti varnostne liste, ki jih imajo, v drug jezik.
Kdo lahko dela v programski opremi?
Zaradi uporabniku prijaznega in intuitivnega okolja je programska oprema primerna ne le za tiste, ki imajo izkušnje z izdelavo varnostnih listov, temveč tudi za začetnike, ki ne poznajo zakonodaje o kemikalijah.
Pri čem vam lahko programska oprema pomaga?
Programska oprema SBLCore je celovito orodje, ki vam bo pomagalo ustvariti varnostni list v 27 jezikih, oblikovati etikete, ustvariti kodo UFI in izvesti priglasitev na portalu PCN. Programska oprema zagotavlja tudi arhiviranje vseh varnostnih listov in njihovih spremnih dokumentov ter spremlja točnost za skladnost z zakonodajo in trenutno veljavnost varnostnega lista. Pomembna značilnost je samodejna razvrstitev izdelkov, ki jo programska oprema izračuna na podlagi vhodnih podatkov.
Kaj je vključeno v programsko opremo?
Programska oprema vsebuje zbirko podatkov snovi z usklajeno razvrstitvijo v skladu s Prilogo VI k Uredbi CLP in snovi, pri katerih je treba upoštevati smernice za mejne vrednosti izpostavljenosti za delovno okolje. Vključena je tudi funkcija iskanja snovi na spletnem mestu agencije ECHA, ki omogoča neposreden uvoz snovi iz zbirke podatkov agencije ECHA v zbirko podatkov programske opreme. Vsebuje tudi zbirko podatkov o razpoložljivih nacionalnih mejnih vrednostih izpostavljenosti. Programska oprema vključuje tudi zbirko podatkov stavkov v vseh razpoložljivih jezikovnih različicah.
Kaj storiti, če snov ni navedena v podatkovni zbirki SBLCore?
Zbirka podatkov vsebuje predvsem snovi z usklajeno razvrstitvijo in snovi, za katere so določene mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Če snovi ni v zbirki podatkov, jo je mogoče pridobiti in uvoziti v zbirko podatkov programske opreme neposredno iz podatkovne zbirke agencije ECHA. Snov v zbirko podatkov se lahko alternativno doda tudi ročno na podlagi informacij iz osnovnega varnostnega lista.
Katere možnosti programske opreme so na voljo?
Razpoložljive možnosti so SBLCore Blue – naročnina na programsko opremo ali SBLCore Green – nakup trajne licence. Za izobraževalne namene ponujamo brezplačno različico SBLCore Edu.
Kje se podatki shranjujejo?
V paketu SBLCore Green je zbirka podatkov v računalniku ali strežniku podjetja. Mesto shranjevanja lahko izbere uporabnik. Varnostno kopiranje podatkov je v celoti pod nadzorom uporabnika. V paketu SBLCore Blue je zbirka podatkov shranjena v oblaku, kjer se samodejno varnostno kopira. Do podatkov lahko dostopate kjer koli.
Koliko varnostnih listov je mogoče ustvariti v programski opremi?
V obeh različicah programske opreme je mogoče ustvariti neomejeno število varnostnih listov.
Kako deluje poskusna različica programske opreme?
Po oddaji obrazca za registracijo se bo začel prenos poskusne različice, ki jo morate nato namestiti v napravo s sistemom Windows. Ta različica je na voljo brezplačno 14 dni po namestitvi. Poskusna različica ni omejena glede funkcij programske opreme, razen izvoza izhodnih dokumentov, ki so označeni z vodnim znakom. Naključni oddelki so skriti v predogledu. Ustvarjene podatke je mogoče pretvoriti v polno različico. Prenos poskusne različice vas ne zavezuje, da naročite polno različico programske opreme, in ni obračunanih provizij.
S katerimi napravami in operacijskimi sistemi je programska oprema združljiva?
Vse vrste programske opreme se lahko uporabljajo v napravah s sistemom Windows (različico sistema Windows 8.1 in novejšimi). Operacijski sistem macOS ni neposredno podprt, vendar se lahko programska oprema izvaja s pomočjo virtualiziranega operacijskega sistema Windows. Programske opreme ni mogoče uporabljati v mobilnih napravah ali tabličnih računalnikih.
V koliko računalnikih lahko uporabljam programsko opremo?
En uporabnik lahko namesti programsko opremo v največ tri naprave (osebni ali prenosni računalnik).
Ali SBLCore omogoča uvoz varnostnih listov, izdelanih zunaj programske opreme?
Uvoz datotek, ki niso .sbl in jih podpira SBLCore, privzeto ni mogoč. Uvoz zunanjih podatkov je mogoče rešiti individualno po dogovoru.
Kako deluje moja naročnina na SBLCore Blue?
Minimalno obdobje najema je 1 mesec. Naročnine lahko nato kadar koli prekinete, vendar ne prej kot 1 mesec po zadnji spremembi nastavitev naročnine (tj. dodajanju države ali uporabnika).
Kako prekinem naročnino na SBLCore Blue?
Naročnino na programsko opremo lahko preprosto prekinete na izbrani datum v nastavitvah naročnine v vmesniku programske opreme ali na portalu za stranke SBLCore, do katerega lahko dostopate tudi prek spletnega mesta.
Kaj se zgodi s podatki, shranjenimi v programski opremi, po izteku moje naročnine na SBLCore Blue?
Priporočamo, da pred prekinitvijo naročnine varnostno kopirate vse podatke, ki jih ustvarite. Programska oprema vas bo o tem koraku obvestila, ko prekličete naročnino. Podatki bodo trajno odstranjeni iz programske opreme 14 dni po prekinitvi. V tem času je na voljo dostop do programske opreme in podatke je še vedno mogoče prenesti, vendar funkcij programske opreme ni več mogoče uporabljati.
Ali lahko podaljšam naročnino na programsko opremo SBLCore?
Podaljšanje naročnine je možno s prijavo na portalu za stranke SBLCore ali prek prodajnega zastopnika. Če je naročnina podaljšana več kot 14 dni po koncu prvotne naročnine, izvirni podatki, ki ste jih ustvarili, ne bodo več na voljo v vmesniku programske opreme.
Kako delujejo prevodi varnostnih listov?
SBLCore vsebuje zbirko podatkov stavkov, ki so prevedeni v vse jezikovne različice, ki so na voljo v programski opremi. Stavki, ki se nanašajo na zakonodajo, niso le prevodi, temveč se držijo samega besedila nacionalnih predpisov. Zahvaljujoč tej funkciji lahko programska oprema preprosto in pravilno prevede varnostni list v drug jezik. Če uporabniku manjka stavek ali želi spremeniti njegovo vsebino, lahko ustvari svoj stavek skupaj z morebitnimi prevodi.
Kako prepoznam zastarel varnostni list v programski opremi in kako ga revidiram?
Programska oprema SBLCore opozarja na potrebo po posodobitvi dokumenta s funkcijo »semaforja«, ki označi staro obliko varnostnega lista, zastarele snovi ali zastarele kontrolne parametre. Ko pritisnete gumb »Pregled«, programska oprema samodejno posodobi varnostni list. V zbirko podatkov se nato shranita dve različici dokumenta – izvirnik (arhiviran) in novi varnostni list.
Ali je mogoče v SBLCore ustvariti scenarije izpostavljenosti?
To ni mogoče, ker za scenarij izpostavljenosti ni bila določena enotna oblika. Vendar programska oprema omogoča, da scenarij izpostavljenosti priložite varnostnemu listu kot prilogo.
Ali lahko programska oprema določa ADR zmesi?
Vsako podjetje, katerega dejavnosti vključujejo prevoz nevarnih izdelkov nad določeno mejo, mora imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca, ki je usposobljen za prevoz. Programska oprema izdelka ne more razvrstiti glede na ADR.
Spremni dokumenti vključujejo stavek H, ki ga programska oprema ne ponuja (npr. H320, H333). Zakaj?
Evropska unija upošteva uredbi CLP in REACH v skladu z zakonodajo o kemikalijah. Smernice za pojasnitev pravil o označevanju in pakiranju iz Uredbe CLP so pridobljene iz svetovno poenotenega sistema razvrščanja (GHS). Ta vsebuje veliko standardnih stavkov, zato uporabnik, če ima varnostni list v obliki zapisa GHS, morda ne bo mogel prenesti nobenega stavka v okviru prenosa informacij v dobavni verigi EU.

Podpora za uporabnike in druge storitve

Kakšno podporo zagotavljamo uporabnikom?
Na službo za pomoč uporabnikom se lahko obrnete na naslovu support@sblcore.com. Na nas se lahko obrnete tudi prek obrazca za stik, s katerim lahko pošljete neposredno zahtevo za podporo. Na vsa povpraševanja vedno odgovorimo v najkrajšem možnem času.
Kateri priročniki so na voljo za delo v programski opremi?
Podrobni izobraževalni videoposnetki so na voljo našim strankam in do njih lahko dostopate na spletnem mestu SBLCore ali našem kanalu YouTube. Podrobna navodila so na voljo tudi v vmesniku programske opreme.
Kakšne vrste usposabljanj ponujamo strankam?
1) Usposabljanje o programski opremi SBLCore
2) Priprava usposabljanja o varnostnih listih
3) Ustvarjanje varnostnih listov z usposabljanjem o mešanju formul

Priglasitev prek portala PCN in kode UFI

Kaj je identifikator UFI in za kaj se uporablja?
UFI ali enolični identifikator formule je edinstvena koda, ki se zahteva pri poročanju o nevarnih zmeseh na portalu PCN in je tudi obvezen del etikete. Koda UFI je sestavljena iz 16 znakov in ima enotno predpono UFI (npr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Za izdelavo kode sta potrebni identifikacijska številka za DDV podjetja in tako imenovana številčna koda formule. Več informacij o kodi UFI najdete na strani spletnega generatorja.
Kaj je kontrolna številka proizvoda in katere zmesi je treba priglasiti?
PCN je portal, ki ga je vzpostavila Evropska unija, upravlja pa ga agencija ECHA. Namenjen je predložitvi informacij o nevarnih zmeseh. Zmesi, ki ogrožajo zdravje ljudi ali predstavljajo fizikalno nevarnost, se priglasi. Predložitev vključuje kodo UFI, ki je tudi obvezen element etikete. Informacije se predloži v posebni obliki zapisa i6z.
Kaj je zahtevano za ustvarjanje kode UFI?
Za ustvarjanje identifikatorja UFI sta potrebni identifikacijska številka za DDV podjetja in tako imenovana številčna koda formule. Številčna koda formule je lahko poljubno število. Vse, kar je treba narediti, je, da izberete trajnostno obliko številčenja izdelkov, tako da dva izdelka z različnimi formulami ne vsebujeta istega identifikatorja UFI. Za izbiro številčne kode formule je mogoče uporabiti na primer notranji sistem številčenja izdelkov.
Kako je videti identifikator UFI in kje je naveden?
Enolični identifikator formule (UFI) je obvezni del etikete, ki mora biti zagotovljen v čitljivi in neizbrisni obliki. Kratica »UFI« je enotna, tj. nespremenljiva v vseh jezikih Evropske unije in je navedena pred samo kodo, ki vedno vsebuje 16 znakov. Koda se nato predstavi v obliki zapisa UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kdo mora vložiti vlogo za priglasitev?
Primarna obveznost velja za uvoznike, ki proizvod kupujejo zunaj Evropskega gospodarskega prostora in ga dajejo na trg EU, in nadaljnje uporabnike, ki ustvarjajo lastne zmesi ali so vključeni v pakiranje proizvoda. Poleg tega lahko obveznost velja tudi za distributerje. Ta korak je treba zagotoviti, kadar uvoznik ali nadaljnji uporabnik ne zagotovi obveznosti priglasitve.
Katere informacije morajo biti navedene v obvestilu?
Priglasitev razširja obvezne informacije v primerjavi s prvotnimi zahtevami. Zahtevani so na primer koda UFI, 70 % sestave izdelka, vrsta in velikost embalaže, kategorije izdelkov v skladu z evropskim sistemom za kategorizacije proizvodov (EuPCS), informacije o nevarnostih proizvodov, elementi etikete, toksikološke informacije in informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih.
Od kdaj velja obveznost priglasitve?
Datum obvestila je odvisen od uporabe izdelka. Za potrošniško in poklicno uporabo velja obveznost priglasitve od 1. januarja 2021. Za zmesi za industrijsko uporabo je veljaven datum 1. januar 2024. Pri izdelkih, ki so bili v preteklosti priglašeni v skladu z nacionalnimi pravili in njihova sestava ali razvrstitev ni bila spremenjena, ostanejo prvotne priglasitve veljavne do konca leta 2024. Od 1. januarja 2025 dalje je treba vse nevarne zmesi na trgu priglasiti v skladu z zahtevami iz Priloge VIII k Uredbi CLP.
Komu se prenesejo podatki?
Priglasitelj predloži informacije vsem državam članicam, v katerih je zmes dana v promet. Te informacije so nato na voljo centrom za toksikologijo in zdravstvenemu osebju. Te subjekte določi vsaka država na nacionalni ravni.
Kje pridobim številčno kodo formule?
Številčna koda formule, skupaj s identifikacijsko številko za DDV ali ključem podjetja, je potrebna za ustvarjanje tako imenovane kode UFI. To številko v celoti upravlja podjetje, ki ustvarja UFI, in je lahko poljubno število od 0 do približno 268 milijonov. Uporabi se lahko npr. obstoječi sistem številčenja podjetij, kode formul ali del kode EAN.
Kje pridobim ključ podjetja?
Če podjetje ni zavezanec za DDV ali ga ne želi vključiti, ga lahko ustvarite s ključem UFI podjetja. Ključ lahko pridobite v spletnem generatorju UFI in ga uporabite za večkratno ustvarjanje identifikatorja UFI. Zato priporočamo, da ga shranite.

Nakup naročnine na SBLCore Blue

Kako se lahko naročim na programsko opremo?
Na programsko opremo se lahko naročite neposredno na spletnem mestu v razdelku Cenik. Programsko opremo lahko naročite tudi pri našem prodajnem oddelku (sales@sblcore.com).
Kateri so razpoložljivi naročniški paketi?
Naročnine lahko naročite kot mesečni ali letni paket. Ponujamo letni paket po znižani ceni.
Ali lahko spremenim nastavitve naročnine?
Nastavitve naročnine lahko prilagajate na portalu za stranke ali v nastavitvah programske opreme. Dodajate ali odstranjujete lahko uporabnike in države, spreminjate lahko podatke za plačilo in tudi prekinete svojo naročnino.
Kako dodam storitev v obdobju naročnine (druga zvezna država ali uporabnik)?
Države ali uporabnike je mogoče enostavno dodati ali spremeniti na portalu za stranke. Pri mesečnem paketu ne morete prekiniti naročnine do izteka 1 meseca po dodajanju države ali uporabnika.
Kako lahko prekinem naročnino?
Naročnino lahko prekličete na portalu za stranke ali v programski opremi tako, da kliknete Naročnina -> Prekliči naročnino. Z mesečnim paketom lahko naročnino prekličete na izbrani datum, vendar ne prej kot 1 koledarski mesec po zadnjem nakupu storitve.
Kateri načini plačila so sprejeti?
Naročnine je mogoče plačati s plačilno kartico ali bančnim nakazilom.
Kako poteka obračunavanje naročnine pri plačevanju s kartico?
Pri prvem naročilu, plačanem s plačilno kartico, se plačilo naročnine izvede vnaprej. Hkrati se izda račun. Pri mesečnem načrtu se vsa nadaljnja plačila zaračunajo retroaktivno na koncu vsakega koledarskega meseca. Če je za letni paket v obdobju naročnine dodana druga država ali uporabnik, se te storitve prav tako zaračunajo retroaktivno na koncu vsakega koledarskega meseca. Ko podaljšate letno naročnino, bo ustrezni znesek naročnine za naslednje leto znova zaračunan in vaša plačilna kartica bo bremenjena vnaprej. Računi se pošljejo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden pri naročilu. Vsi izdani računi so na voljo na portalu za stranke.
Kako poteka obračunavanje naročnine pri plačilu z bančnim nakazilom?
Za prvo in vsako nadaljnje naročilo letnega načrta, plačanega z bančnim nakazilom, se izda tudi račun z zapadlostjo 14 dni. Za prvo in vsako naslednje naročilo mesečnega paketa se račun izda retroaktivno na koncu vsakega koledarskega meseca, v katerem je bila programska oprema aktivirana. Računi se pošljejo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden pri naročilu. Vsi izdani računi so na voljo na portalu za stranke.

Katera zakonodaja velja za kemikalije in zmesi?

REACH

Uredba REACH ne zajema le registracije, evalvacije, avtorizacije in omejevanja kemikalij, temveč opredeljuje predvsem obliko in vsebino varnostnih listov. Oblika varnostnih listov je določena v Prilogi II k tej Uredbi. Varnostni listi materialov so bistven vir informacij o kemikalijah ali zmeseh in bistveni del dobavne verige.

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

CLP

Uredba CLP obravnava razvrščanje, označevanje ter pakiranje kemikalij in zmesi. Razvrstitev je pomemben del varnostnega lista. Na podlagi tega so opredeljena besedila za vse oddelke. Uredba CLP v okviru označevanja določa pravila glede velikosti simbola in celotne etikete glede na velikost embalaže. Uredba vključuje tudi Prilogo VI, ki opredeljuje snovi z usklajeno razvrstitvijo.

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Biocidi

Uredba o biocidih obravnava dajanje biocidnih proizvodov v promet in njihovo uporabo. Biocid je proizvod, ki se uporablja za uničevanje, odganjanje ali onesposobitev škodljivih organizmov. Uredba opredeljuje zlasti označevanje biocidov, ki ima svoje posebnosti (npr. navedba aktivne snovi in njene koncentracije). Vsak biocidni proizvod lahko vsebuje samo aktivne snovi odobrenih dobaviteljev ali, kadar je to primerno, aktivne snovi, ki se pregledujejo in se lahko uporabljajo samo za odobreno vrsto biocidnega proizvoda.

UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

Detergenti

Uredba o detergentih obravnava sredstva za pomivanje posode, pranje perila in čiščenje. Razlikuje med tem, ali se detergent prodaja samo poklicnim uporabnikom ali splošni javnosti, v primeru katere določa strožja pravila označevanja. Določa tudi pravila za biorazgradljivost izdelkov in vsebnost fosfatov. Pri detergentih je treba obdelati tako imenovane podatkovne liste, ki se delijo na dve vrsti, za zdravstvene delavce ali splošno javnost.

UREDBA (ES) ŠT. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o detergentih

Imate še kakšno vprašanje, na katerega niste prejeli odgovora?

Naše stranke

Pridružite se več kot 750 podjetjem, ki so naše izdelke ali storitve že uporabljala v popolno zadovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Ponujamo rešitve za izdelavo in upravljanje varnostnih listov. Dovolite nam, da poskrbimo za celotno administracijo, povezano z izdelavo, razvrščanjem in arhiviranjem varnostnih listov. Programska oprema SBLCore je namenjena vsem proizvajalcem, uvoznikom, distributerjem in različnim uporabnikom kemikalij in zmesi.

Potrebujete kakršen koli nasvet?

Ostanite v stiku

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka

Matična številka: 04278968
ID za DDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.5

Uporabljamo piškotke

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke, da bi razumeli vedenje obiskovalcev in jim na podlagi tega ponudili vsebino v skladu z njihovimi preferencami.

Več podatkov o piškotkih ×
Funkcionalni piškotki
Ta spletna stran uporablja nujne piškotke, ki so ključni za njeno pravilno delovanje. Zagotavljal bo pravilen prikaz strani, omogočal oddajo obrazcev in podobne potrebne funkcije. Teh tehničnih piškotkov ni mogoče izklopiti.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
sblcore_cc www.sblcore.si 1 leto Shranjuje soglasje uporabnika za uporabo piškotkov. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.si Seja Shranjuje podatke o seji uporabnika. SBLCore s.r.o.
Analitični piškotki
Za oceno delovanja našega spletnega mesta uporabljamo analitične piškotke. S temi piškotki sledimo številu obiskov, virom prometa in vedenju uporabnikov na naši spletni strani – na primer ugotovimo, katere informacije iščejo in katere informacije so zanje najpomembnejše. Te informacije nam pomagajo optimizirati spletno mesto in izboljšati naše storitve.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
_ga www.sblcore.si 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.si 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.si 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
Tržni piškotki
Tržni piškotki se uporabljajo za prikaz ustreznih oglasov glede na vaše želje. Ta prilagojena vsebina, ki jo uporabljajo naši partnerji, se lahko pojavi na različnih spletnih mestih. Če teh piškotkov ne izberete, se število oglasov ne bo spremenilo, vendar ne bodo več prilagojeni vašim interesom.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
_gcl_au www.sblcore.si 3 mesece Oprema uporablja storitev Google AdSense za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih mestih, ki uporabljajo njihove storitve. Google